Speellijst

10/2/17 De Jukebox van Bach – Odensehuis Amsterdam, www.odensehuis.nl Try-out 19/2/17 Play it again Fred! – Kunstcentrum De Kolk, Spaarndam, www.kunstcentrumdekolk.nl 3/3/17 Play it again Fred! – Splendor Amsterdam, www.splendoramsterdam.nl 27/4/17 De Jukebox van Bach – Odensehuis Amsterdam, idem 23/4/17 De Jukebox van Bach – Kunstcentrum De Kolk, Spaarndam, idem 30/4/17 De Jukebox van Bach – Odensehuis Amsterdam, idem … Lees verder Speellijst